D'acord amb la legislació vigent, tota compra realitzada des del nostre lloc web estarà subjecta a l'impost sobre el valor afegit, excepte Canàries, Ceuta i Melilla. El tipus aplicable serà el legalment vigent a cada moment.

En les comandes amb destinació a Canàries, Ceuta i Melilla, els lliuraments es consideraran exempts d'IVA, sense perjudici de l'aplicació dels impostos i aranzels derivats de l'entrada i sortida del producte en aquests territoris (segons normativa vigent), i que hauran de ser pagats directament per l'Usuari a l'operador logístic encarregat del lliurament del producte.

Tots els preus es mostren en euros (€) i han de ser considerats com el preu final a pagar pel client (incloent l'IVA o no en funció del territori de lliurament, tal com s'indica en els paràgrafs anteriors). Els costos de transport (si escau) així com els impostos i aranzels per a l'entrada i sortida del producte a Illes Canàries, Ceuta i Melilla no estan inclosos en aquest preu.

Les compres amb destinació a les Illes Canàries, Ceuta i Melilla estan exemptes d'IVA espanyol, però el client haurà d'assumir els impostos i despeses d'entrada i sortida del producte en la seva comunitat (IGIC, despatxos duaners, etc.). Aquestes despeses seran pagades directament pel client a l'operador logístic encarregat del lliurament del producte. De la mateixa manera, el client haurà d'assumir el cost de la sortida del producte de la seva comunitat (despatxos duaners) quan es realitza la devolució de la comanda, més el cost de l'enviament del paquet segons tarifes de l'operador logístic.

No obstant això, aquests preus no inclouen les despeses d'enviament dels Productes. Tot això es detalla en el procés de pagament i han de ser acceptats per l'Usuari al moment de formalitzar la comanda.

El preu de la comanda es calcularà automàticament al moment d'anar omplint la cistella de compra.

Els preus poden canviar a qualsevol moment. No obstant això, els possibles canvis no afectaran als Productes dels quals STAFF GRUPja hagi enviat la Confirmació d'Enviament